Jest to symbol zastępczy subdomeny azbest.energe.pl